OFERTA DLA PROFESJONALISTÓW I PROFESJONALISTEK

Jako akredytowany Ośrodek Terapii Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), naszą ofertę kierujemy także do terapeutek i terapeutów będących w trakcie szkolenia/certyfikacji w nurcie TSR, terapeutek i terapeutów innych nurtów oraz osób pracujących w zawodach pomocowych, które są zainteresowane rozwojem w nurcie TSR.

Terapia własna

Terapia skierowana jest do osób, które są w trakcie szkolenia/procesu certyfikacji w nurcie TSR. Zgodnie z wymogami procesu certyfikacji PSTTSR, własna terapia może być zaliczona do kryterium własnych doświadczeń rozwojowych, na które składa się: 

 • min. 100 godzin – Certyfikat Terapeuty PSTTSR
 • min. 250 godzin – Certyfikat Psychoterapeuty PSTTSR.

Z terapii mogą również skorzystać terapeutki i terapeuci innych nurtów lub osoby pracujące pomocowo.

Terapia prowadzona jest przez certyfikowanych terapeutki i terapeutów TSR/SFBT.

 

Adrian Kondraciuk

Anna Arciuch

Anna Mackiewicz

Agnieszka Górecka

Program stażowy

Program stażowy skierowany jest do studentów i/lub absolwentów kierunków humanistycznych/społecznych – psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji itp. lub medycznych, którzy ukończyli min. kurs zaawansowany w jednym z akredytowanych ośrodków szkoleniowych i kontynuują proces kształcenia w kierunku uzyskania tytułu terapeuty w nurcie TSR lub są w trakcie całościowego, akredytowanego przez PSTTSR lub PTPSR szkolenia w nurcie TSR/SFBT prowadzącego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty.

Oczekiwania z naszej strony:

 • Ukończone min. 2 lata od rozpoczęcia procesu kształcenia w nurcie TSR i kontynuowanie procesu kształcenia/certyfikacji;
 • Ukończony min. kurs zaawansowany w nurcie TSR w jednym z akredytowanych ośrodków szkoleniowych lub w trakcie całościowego szkolenia w psychoterapii w nurcie TSR;
 • Udział w interwizjach zespołu – spotkaniach z opiekunem stażu;
 • Poddawanie swojej pracy regularnej superwizji u superwizora lub superwizora-aplikanta PSTTSR lub PTPSR;
 • Znajomość i praca zgodnie z Kodeksem Etyki PSTTSR;
 • Prowadzenie własnej działalności/działalności nierejestrowanej;
 • Posiadanie ubezpieczenia zawodowego.

Do zadań stażysty należy:

 • Prowadzenie niskopłatnej terapii;
  dla osób w trudnej sytuacji materialnej;
 • Regularne omawianie prowadzonych sesji z opiekunem stażu – jednym z terapeutów UCTK.

Warunki ukończenia stażu:

 • Przeprowadzenie min. 120 godzin;
  konsultacji/terapii;
 • Nagranie min. jednej sesji i omówienie jej z opiekunem stażu;
 • Udział w min. 8 interwizjach.

Aktualnie trwa III edycja stażu. Rekrutacja do IV edycji stażu przewidziana jest na jesień 2024 roku.

Trening rozwojowy w nurcie TSR

Zapraszamy do udziału w treningu rozwojowym w nurcie TSR. Zgodnie z wymogami Programu Certyfikacji PSTTSR, treningi rozwojowe mogą być zaliczone do kryterium min. 100 godzin (w przypadku terapeuty) i min. 250 godzin (w przypadku psychoterapeuty) własnych doświadczeń rozwojowych  – jest to wymagana liczba godzin, aby wypełnić jeden z warunków uzyskania certyfikatu PSTTSR.

W 2022 r. odbyła się pierwsza edycja treningu organizowanego przez nasze Centrum. Rekrutacja do tegorocznej edycji już wkrótce!

Szkolenia dla specjalistek i specjalistów

Zapraszamy do udziału w: 

 • szkoleniach wewnętrznych dot. różnorodnych zagadnień dot. obszaru pracy pomocowej (informacje na bieżąco na naszych mediach społecznościowych)
 • szkoleniach w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, prowadzonych we współpracy z ośrodkiem szkoleniowo – terapeutycznym Integri TSR. Ośrodek posiada akredytację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

  Szkolenia prowadzi i/lub współprowadzi Adrian Kondraciuk – certyfikowany terapeuta, trener, superwizor-aplikant PSTTSR, współzałożyciel Ursynowskiego Centrum Terapii Krótkoterminowej.

Superwizje

Otwieramy zapisy na superwizje indywidualne i grupowe!

Superwizje odbywają się online (platforma Zoom) i stacjonarnie w Ursynowskim Centrum Terapii Krótkoterminowej w Warszawie (metro Ursynów).

Zapraszam osoby w procesie kształcenia/certyfikacji w nurcie TSR, jak i już certyfikowane terapeutki i terapeutów.

Superwizje prowadzi Adrian Kondraciuk – certyfikowany terapeuta, trener, superwizor-aplikant Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W celu umówienia się na superwizje zapraszamy do kontaktu: a.kondraciuk@psttsr.pl

al. KEN 98/9, 02-777 Warszawa

518 355 279 (numer ogólny, w celu umówienia sesji należy kontaktować się z wybranym specjalistą. Numery telefonów do poszczególnych osób w zakładce "Zespół")

uctk.centrumterapii@gmail.com