OFERTA DLA PROFESJONALISTÓW I PROFESJONALISTEK

Jako akredytowany Ośrodek Terapii Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR), naszą ofertę kierujemy także do terapeutek i terapeutów będących w trakcie szkolenia/certyfikacji w nurcie TSR, terapeutek i terapeutów innych nurtów oraz osób pracujących w zawodach pomocowych, które są zainteresowane rozwojem w nurcie TSR.

Terapia własna

Terapia skierowana jest do osób, które są w trakcie szkolenia/procesu certyfikacji w nurcie TSR. Zgodnie z wymogami procesu certyfikacji PSTTSR, własna terapia może być zaliczona do kryterium min. 100 godzin własnej pracy rozwojowej/własnych doświadczeń rozwojowych  – jest to wymagana liczba godzin, aby wypełnić jeden z warunków uzyskania certyfikatu terapeuty PSTTSR.

Z terapii mogą również skorzystać terapeutki i terapeuci innych nurtów lub osoby pracujące pomocowo.

Terapia prowadzona jest przez certyfikowanych terapeutów TSR/SFBT.

 

Adrian Kondraciuk

Katarzyna Podleska

Program stażowy

Program stażowy skierowany jest do studentów i/lub absolwentów kierunków humanistycznych/społecznych – psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji itp. lub medycznych, którzy ukończyli min. kurs zaawansowany w nurcie TSR w jednym z akredytowanych ośrodków szkoleniowych i kontynuują proces certyfikacji w kierunku uzyskania tytułu terapeuty TSR Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Korzyści z udziału w programie stażowym:

 • Zdobycie doświadczenia oraz doskonalenie własnego warsztatu w pracy terapeutycznej w nurcie TSR;
 • Nauka pracy w zespole w kontekście gabinetowym;
 • Możliwość reklamy na stronie www i profilu FB naszego Centrum (oferta niskopłatnej terapii z informacją że jest ona prowadzona przez osobę w trakcie szkolenia/procesu certyfikacji);
 • Szansa na obserwowanie sesji indywidualnych i współprowadzenie sesji rodzinnych/związków/par jako koterapeuta_ka* w przypadku zgody klientów;
 • Możliwość podejmowania i angażowania się w dodatkowe działania w ramach UCTK;
 • Udział w stażu może być zaliczany do procesu certyfikacji PSTTSR, jako praktyka zawodowa – jedno z wymaganych kryteriów do uzyskania certyfikatu;
 • Dla wybranych osób możliwość kontynuowania współpracy z UCTK po zakończeniu stażu.

Oczekiwania z naszej strony:

 • Ukończenie (lub w trakcie) min. kursu zaawansowanego w nurcie TSR w jednym z akredytowanych ośrodków szkoleniowych;
 • Udział w interwizjach zespołu – spotkaniach z opiekunem stażu;
 • Poddawanie swojej pracy regularnej superwizji u superwizora PSTTSR lub PTPSR;
 • Znajomość i praca zgodnie z Kodeksem Etyki PSTTSR;
 • Kontynuowanie kształcenia po kursie zaawansowanym w nurcie TSR – rozpoczęcie procesu certyfikacji w PSTTSR;
 • Prowadzenie własnej działalności/działalności nierejestrowanej;
 • Ubezpieczenie.

Do zadań stażysty należy:

 • Prowadzenie niskopłatnej terapii;
  dla osób w trudnej sytuacji materialnej;
 • Regularne omawianie prowadzonych sesji z opiekunem stażu – jednym z terapeutów UCTK.

Warunki ukończenia stażu:

 • Przeprowadzenie min. 120 godzin;
  konsultacji/terapii;
 • Nagranie min. jednej sesji i omówienie jej z opiekunem stażu;
 • Udział w min. 8 interwizjach.

Aktualnie trwa II edycja stażu. Rekrutacja do III edycji stażu przewidziana jest na jesień 2023 roku.

Trening rozwojowy w nurcie TSR

Zapraszamy do udziału w treningu rozwojowym w nurcie TSR. Zgodnie z wymogami procesu certyfikacji PSTTSR, treningi rozwojowe mogą być zaliczone do kryterium min. 100 godzin własnej pracy rozwojowej/własnych doświadczeń rozwojowych  – jest to wymagana liczba godzin, aby wypełnić jeden z warunków uzyskania certyfikatu terapeuty PSTTSR.

W 2022 r. odbyła się pierwsza edycja treningu organizowanego przez nasze Centrum. Rekrutacja do tegorocznej edycji już wkrótce!

Trening rozwojowy w nurcie TSR

Zapraszamy do udziału w treningu rozwojowym w nurcie TSR. Zgodnie z wymogami procesu certyfikacji PSTTSR, treningi rozwojowe mogą być zaliczone do kryterium min. 100 godzin własnej pracy rozwojowej/własnych doświadczeń rozwojowych  – jest to wymagana liczba godzin, aby wypełnić jeden z warunków uzyskania certyfikatu terapeuty PSTTSR.

W 2022 r. odbyła się pierwsza edycja treningu organizowanego przez nasze Centrum. Rekrutacja do tegorocznej edycji już wkrótce!

Szkolenia dla specjalistek i specjalistów

Zapraszamy do udziału w: 

 • szkoleniach wewnętrznych dot. różnorodnych zagadnień dot. obszaru pracy pomocowej (informacje na bieżąco na naszych mediach społecznościowych)
 • szkoleniach w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, prowadzonych we współpracy z ośrodkiem szkoleniowo – terapeutycznym Integri TSR. Ośrodek posiada akredytację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

  Szkolenia prowadzi i/lub współprowadzi Adrian Kondraciuk – certyfikowany terapeuta i trener TSR (certyfikaty PSTTSR), współzałożyciel Ursynowskiego Centrum Terapii Krótkoterminowej.

Szkolenia akredytowane:

2023

STUDIUM TERAPII I PODEJŚCIA SKONCENTROWANEGO NA ROZWIĄZANIACH (KURS PODSTAWOWY – I STOPIEŃ TSR)

Szkolenia specjalistyczne w zakresie TSR wliczane w proces certyfikacji PSTTSR

21-23.04.2023

PODEJŚCIE SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIACH W TERAPII UZALEŻNIEŃ BEHAWIORALNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

18-19.05.2023

TECHNIKI TERAPEUTYCZNE TSR W KONSTRUOWANIU WIZJI PREFEROWANEJ PRZYSZŁOŚCI KLIENTA

Zajęcia związane z tzw. własną pracą rozwojową wliczane w proces certyfikacji PSTTSR

16.09 – 01.10.2023

PRACA Z WŁASNYM GENOGRAMEM W NURCIE TSR

al. KEN 98/9, 02-777 Warszawa

518 355 279 (numer ogólny, w celu umówienia sesji należy kontaktować się z wybranym specjalistą. Numery telefonów do poszczególnych osób w zakładce "Zespół")

uctk.centrumterapii@gmail.com