AK

Adrian Kondraciuk

certyfikowany terapeuta, trener i superwizor-aplikant PSTTSR, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, współzałożyciel Ursynowskiego Centrum Terapii Krótkoterminowej

518 355 279

a.kondraciuk@psttsr.pl

Pracuje w duchu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, opierając swoją praktykę na ponowoczesnych i doświadczeniowych modelach psychoterapii. Prowadzi terapię dzieci, młodzieży, rodzin i osób dorosłych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w V Oddziale Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica” w Ząbkach, Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w Poradni Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Tarczynie, Poradni Terapii Uzależnień dla Osób Dorosłych „ELEUTERIA”, Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu FASD Warszawa-Ochota, a także prowadząc własną praktykę terapeutyczną. Oprócz tego posiada bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą i rodzinami jako streetworker – pedagog ulicy, a także pedagog szkolny.

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Ukończył: 
– akredytowane szkolenie w nurcie TSR w ramach Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i zdobył certyfikat terapeuty oraz trenera Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) – lista osób certyfikowanych
Posiada również status superwizora-aplikanta Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)
– szkolenie w zakresie pracy z dziećmi oraz rodzicami/opiekunami metodą Kids’ Skills – „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie dumny” w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie, zdobywając tym samym tytuł praktyka metody
– specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii uzależnień, akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – KBPN (aktualnie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom) i zdobył państwowy certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.

Rozwija swoje umiejętności kształcąc się w zakresie terapii postmodernistycznych i doświadczeniowych: TSR (szkolenia specjalistyczne dotyczące wybranych zagadnień klinicznych w akredytowanych ośrodkach kształcenia terapii krótkoterminowej), terapia systemowa (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej), terapia koherencji (Coherence Psychology Institute), System Wewnętrznej Rodziny (SWR/IFS).

Uczestniczy w konferencjach naukowych dotyczących psychoterapii. Pracuje również jako trener w ośrodku szkoleniowo – terapeutycznym Integri TSR. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji prowadzonej przez superwizorów PSTTSR, IASTI, WTTS i PTPI. Bierze również udział w interwizjach, grupach dyskusyjnych i rozwojowych.

Należy do:
– Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)
– Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS)
– Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (European Brief Therapy Association – EBTA)

 

Adrian Kondraciuk – ZnanyLekarz.pl