Adrian Kondraciuk

certyfikowany psychoterapeuta, trener i superwizor-aplikant PSTTSR, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, współzałożyciel UCTK

518 355 279

a.kondraciuk@psttsr.pl

Adrian Kondraciuk – ZnanyLekarz.pl

Pracuje w duchu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, opierając swoją praktykę na ponowoczesnych i doświadczeniowych modelach psychoterapii. Prowadzi terapię młodzieży i osób dorosłych. Pracuje indywidualnie i grupowo.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w V Oddziale Psychiatrycznym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego „Drewnica” w Ząbkach, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na oddziale Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku, Poradni Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Tarczynie, Poradni Terapii Uzależnień dla Osób Dorosłych „ELEUTERIA”.

Aktualnie pracuje również w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu FASD Warszawa-Ochota (NFZ) oraz jako trener w ośrodku szkoleniowo – terapeutycznym Integri TSR, gdzie prowadzi szkolenia z zakresu PSR/TSR. Posiada bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą i rodzinami jako streetworker – pedagog ulicy, a także pedagog szkolny.

Regularnie uczestniczy w Konferencjach naukowych jako uczestnik oraz prelegent. Pracuje pod superwizją.

Wykształcenie

 • Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
 • Ukończył ścieżkę kształcenia w nurcie TSR i zdobył certyfikat psychoterapeuty i trenera Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).
 • Posiada status superwizora-aplikanta Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).
 • Ukończył specjalistyczne szkolenie podyplomowe w dziedzinie terapii uzależnień, akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (aktualnie Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom) i zdobył państwowy certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień.
 • Ukończył szkolenie w zakresie metody Kids’ Skills w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie.
 • Ukończył szkolenie podstawowe i zaawansowane w ramach studium integracyjnej terapii osób po traumie w Integri TSR.
 • Ukończył kurs podstawowy psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS).
 • W ramach swojej ścieżki kształcenia rozwija(ł) się w zakresie postmodernistycznych i doświadczeniowych podejść do psychoterapii: TSR, terapia narracyjna, terapia koherencji, IFS, terapia systemowa.

Członkostwo w Stowarzyszeniach

 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)
 • Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (WTTS)
 • Europejskie Towarzystwo Terapii Krótkoterminowej (European Brief Therapy Association – EBTA)