Adrian Kondraciuk

certyfikowany terapeuta i trener TSR, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, praktyk metody Kids’ Skills, jeden z założycieli Ursynowskiego Centrum Terapii Krótkoterminowej

518 355 279

a.kondraciuk@psttsr.pl

Pracuje w duchu podejść konstruktywistycznych, opierając swoją praktykę na ponowoczesnych i doświadczeniowych modelach psychoterapii – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR), Terapia Narracyjna, Terapia Koherencji (Krótkoterminowa Terapia Zorientowana na Głębię), Terapia Systemowa, IFS. Prowadzi terapię dzieci, młodzieży, rodzin i osób dorosłych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, w Poradni Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Tarczynie, Poradni Terapii Uzależnień dla Osób Dorosłych „ELEUTERIA”, Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu FASD Warszawa-Ochota, a także prowadząc własną praktykę terapeutyczną. Oprócz tego posiada bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą i rodzinami jako streetworker – pedagog ulicy, a także pedagog szkolny.

Absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Ukończył: 
– całościowe szkolenie w nurcie TSR w ramach Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i uzyskał certyfikat terapeuty oraz trenera Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) – lista osób certyfikowanych
– szkolenie w zakresie pracy z dziećmi oraz rodzicami/opiekunami metodą Kids’ Skills – „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie dumny” w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie, zdobywając tym samym tytuł praktyka metody
– specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii uzależnień, akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) i zdobył certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień

Obecnie szkoli się w nurcie Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS), a także w ramach podejść doświadczeniowych – Terapia Koherencji (Coherence Psychology Institute) i System Wewnętrznej Rodziny (SWR/IFS).

Stale rozwija swoje umiejętności, a także uczestniczy w konferencjach naukowych dotyczących psychoterapii. Regularnie bierze udział w szkoleniach specjalistycznych w zakresie wybranych zagadnień klinicznych w ośrodkach kształcenia terapii krótkoterminowych. Pracuje również jako trener w ośrodku szkoleniowo – terapeutycznym Integri TSR. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji prowadzonej przez Magdalenę Szutarską, Jacka Szczepkowskiego i Tomasza Świtka – superwizorów PSTTSR i Roberta Adamczyka (WTTS). Bierze również udział w interwizjach w nurcie TSR, grupach dyskusyjnych w zakresie terapii systemowej i grupach ćwiczeniowych w obszarze terapii IFS.

Należy do:
– Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)
– Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PSR PTP)
– Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (WTTS)
– Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego

Adrian Kondraciuk – ZnanyLekarz.pl