Monika Oryl

Monika Oryl-Misztela

terapeutka TSR w trakcie certyfikacji, pedagog specjalny

538 341 076

monikaoryl@wp.pl

Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi. Pomaga kobietom w odnalezieniu ich wewnętrznej siły i drogi życiowej. Wspiera rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i ADHD. Prowadzi warsztaty edukacyjne dla rodziców, aby pomóc im w budowaniu dobrych relacji w rodzinie. W swojej pracy inspiruje się Marshallem Rosenbergiem i Jesperem Juulem.

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a także studiów podyplomowych na kierunkach „Spektrum autyzmu oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia”, „Negocjacje i mediacje”. Pracowała z dziećmi i młodzieżą w Monarowskim Centrum Pomocy Dzieciom, w Ognisku Młodzieżowym oraz jako mediator podczas zamieszek w Słupsku.

Ukończyła I i II stopień Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Integri TSR. Obecnie jest w procesie certyfikacji do uzyskania tytułu terapeuty TSR w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ponadto kurs „Komunikacja bez przemocy w wykorzystaniem metody NVC – część podstawowa i zaawansowana” we WCIES oraz szkolenie dotyczące pracy z dziećmi i opiekunami metodą Kids Skills.

Nieustannie doskonali i poszerza swoją wiedzę, aby jak najlepiej wspierać w rozwoju swoich małych i dużych Klientów.

Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Zgodnie z wymogami stawianymi przez Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, poddaje swoją pracę superwizji oraz interwizji.