Monika Oryl

Monika Oryl-Misztela

terapeutka TSR w trakcie certyfikacji, pedagog specjalny

538 341 076

Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi. Pomaga kobietom w odnalezieniu ich wewnętrznej siły i drogi życiowej. Wspiera rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i ADHD. Prowadzi warsztaty edukacyjne dla rodziców, aby pomóc im w budowaniu dobrych relacji w rodzinie. W swojej pracy inspiruje się Marshallem Rosenbergiem i Jesperem Juulem.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi i młodzieżą w Monarowskim Centrum Pomocy Dzieciom, w Ognisku Młodzieżowym oraz jako mediator podczas zamieszek w Słupsku.

Nieustannie doskonali i poszerza swoją wiedzę, aby jak najlepiej wspierać w rozwoju swoich małych i dużych Klientów.

Zgodnie z wymogami stawianymi przez Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, poddaje swoją pracę superwizji oraz interwizji.

Wykształcenie

  • Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 
  • Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach „Spektrum autyzmu oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia”, „Negocjacje i mediacje”.
  • Ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Integri TSR. 
  • Obecnie kontynuuje proces kształcenia do uzyskania tytułu terapeuty TSR w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. 
  • Ukończyła kurs „Komunikacja bez przemocy w wykorzystaniem metody NVC – część podstawowa i zaawansowana” we WCIES
  • Ukończyła szkolenie dotyczące pracy z dziećmi i opiekunami metodą Kids’ Skills.

Członkostwo w Stowarzyszeniach

  • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).