zdjęcia UCTK-J

Joanna Tarnawska-Walenda

psycholożka, terapeutka TSR w trakcie certyfikacji

511 754 980

tarnawska.walenda@gmail.com

Pracuje z osobami dorosłymi w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. 

Specjalizuje się również we wsparciu kobiet w okresie okołoporodowym, wczesnego macierzyństwa.

Ukończyła Psychologię o specjalności Klinicznej i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, posiada również tytuł magistra kulturoznawstwa, który uzyskała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest absolwentką I i II stopnia szkolenia TSR w Centrum PSR / SFA Center Poland i kontynuuje ścieżkę certyfikacyjną w tym podejściu w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Ukończyła roczny staż terapeutyczny w Ursynowskim Centrum Terapii Krótkoterminowej. Ponadto ukończyła kurs trenerski grup wsparcia dla matek niemowląt w Fundacji Sto Pociech w Warszawie, dziewięciomiesięczne seminarium dla specjalistów na temat psychologicznego wsparcia okołoporodowego w Laboratorium Psychoedukacji oraz inne szkolenia z tego zakresu. Ma za sobą też liczne szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. pomoc osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysów psychicznych. Współpracowała z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę oraz z  Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego działającym w Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Od kilku lat zajmuje się prowadzeniem grup wsparcia “Urodziłam Życie” dla mam niemowląt, szczególnie ważna jest dla niej pomoc kobietom na wczesnych etapach macierzyństwa. W swojej pracy kieruje się również założeniami Rodzicielstwa Bliskości.

Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach PSTTSR. Pracuje zgodnie z wymogami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, poddaje swoją pracę superwizji oraz interwizji.