Joanna Tarnawska-Walenta

psycholożka, terapeutka TSR w trakcie certyfikacji

511 754 980

wdrodzewsparcie@gmail.com

Pracuje z osobami dorosłymi w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Specjalizuje się również we wsparciu kobiet w okresie okołoporodowym, wczesnego macierzyństwa.

Ukończyła roczny staż terapeutyczny w Ursynowskim Centrum Terapii Krótkoterminowej. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. pomoc osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysów psychicznych. Współpracowała z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę oraz z  Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego działającym w Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Od kilku lat zajmuje się prowadzeniem grup wsparcia “Urodziłam Życie” dla mam niemowląt, szczególnie ważna jest dla niej pomoc kobietom na wczesnych etapach macierzyństwa. W swojej pracy kieruje się również założeniami Rodzicielstwa Bliskości.

Pracuje zgodnie z wymogami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Poddaje swoją pracę superwizji oraz interwizji.

Wykształcenie

  • Absolwentka Psychologii o specjalności Klinicznej i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, 
  • Posiada tytuł magistra kulturoznawstwa, który uzyskała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
  • Jest absolwentką kursu podstawowego i zaawansowanego w nurcie TSR w Centrum PSR / SFA Center Poland i kontynuuje ścieżkę certyfikacyjną w tym podejściu w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).
  • Ukończyła kurs trenerski grup wsparcia dla matek niemowląt w Fundacji Sto Pociech w Warszawie, 
  • Ukończyła dziewięciomiesięczne seminarium dla specjalistów na temat psychologicznego wsparcia okołoporodowego w Laboratorium Psychoedukacji oraz inne szkolenia z tego zakresu. 
  • Ma za sobą też liczne szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Członkostwo w Stowarzyszeniach

  • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).