NISKOPŁATNA TERAPIA W NURCIE TSR W URSYNOWSKIM CENTRUM TERAPII KRÓKOTERMINOWEJ

W ramach oferty naszego Centrum, proponujemy niskopłatną terapię w nurcie TSR dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Terapia prowadzona jest przez naszych stażystów – osoby w trakcie szkolenia i/lub w procesie certyfikacji do uzyskania tytułu terapeuty TSR Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Osoby prowadzące niskopłatną terapię poddają swoją pracę regularnej superwizji oraz interwizji, należą do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz przestrzegają Kodeksu Etyki PSTTSR.

Sesja niskopłatnej terapii trwa 50 min. Jej koszt to 60zł. Prowadzona jest zarówno stacjonarnie, jak i online.

W celu umówienia się na spotkanie, należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo z wybraną osobą.

zdjęcia na FB UCTK (2)_Easy-Resize.com

Olga Szarlińska

psycholog, socjolog, terapeuta TSR w trakcie certyfikacji, konsultant i interwent kryzysowy

697 870 347

olga@szarlinska.com

Psycholog, socjolog, terapeuta TSR w trakcie certyfikacji, konsultant i interwent kryzysowy, mentorka, pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Absolwentka 3-letnich studiów licencjackich z Socjologii i 5-letnich studiów magisterskich z Psychologii Społecznej ze specjalizacją Gender Studies, na warszawskim Uniwersytecie SWPS.

Ukończyła także studia podyplomowe na kierunku Wsparcie Psychologiczne i Interwencje Kryzysowe. Uzyskała również certyfikat Konsultanta Kryzysowego, ukończyła szkolenia ze wsparcia w kryzysach okołoporodowycha także z zakresu mediacji i negocjacji oraz asertywności.

Obecnie jest w trakcie szkolenia II stopnia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach prowadzonego przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach CTSR w Warszawie. Nieustannie podnosi też swoje kwalifikacje, uczestniczy w warsztatach i szkoleniach poszerzających warsztat pracy. Swoją pracę poddaje superwizji.

Doświadczenie zdobywa nieustannie każdego dnia pracując ze swoimi klientami. Współpracuje z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” a w ramach stażu przygotowującego do certyfikacji w nurcie TSR z Ursynowskim Centrum Terapii Krótkoterminowej w Warszawie. Prowadzi także autorskie warsztaty i szkolenia w ramach projektu “Jesteś Ważna” a także szkolenia i webinary z zakresu zdrowia psychicznego dla firm.

zdjęcia na FB UCTK (3)_Easy-Resize.com

Joanna Tarnawska-Walenda

psycholog, terapeutka TSR w trakcie szkolenia, trenerka grup wsparcia dla matek niemowląt

511 754 980

tarnawska.walenda@gmail.com

Pracuje z osobami dorosłymi w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Ukończyła Psychologię o specjalności Klinicznej i Zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, posiada również tytuł magistra kulturoznawstwa, który uzyskała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest absolwentką Iszego stopnia szkolenia TSR oraz kontynuuje II stopień w Centrum PSR / SFA Center Poland. Ponadto ukończyła kurs trenerski grup wsparcia dla matek niemowląt w Fundacji Sto Pociech w Warszawie, dziewięciomiesięczne seminarium dla specjalistów na temat psychologicznego wsparcia okołoporodowego w Laboratorium Psychoedukacji oraz inne szkolenia z tego zakresu. Ma za sobą też liczne szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. pomoc osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysów psychicznych. Współpracowała z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę oraz z  Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego działającym w Fundacji Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Od kilku lat zajmuje się prowadzeniem grup wsparcia “Urodziłam Życie” dla mam niemowląt, szczególnie ważna jest dla niej pomoc kobietom na wczesnych etapach macierzyństwa. W swojej pracy kieruje się również założeniami Rodzicielstwa Bliskości.

Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach PSTTSR. Pracuje zgodnie z wymogami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, poddaje swoją pracę superwizji oraz interwizji.