NISKOPŁATNA TERAPIA W NURCIE TSR W URSYNOWSKIM CENTRUM TERAPII KRÓKOTERMINOWEJ

W ramach oferty naszego Centrum, proponujemy niskopłatną terapię w nurcie TSR dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Terapia prowadzona jest przez naszych stażystów – osoby w trakcie szkolenia i/lub w procesie certyfikacji do uzyskania tytułu terapeuty TSR, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Osoby prowadzące niskopłatną terapię poddają swoją pracę regularnej superwizji oraz interwizji, należą do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz przestrzegają Kodeksu Etyki PSTTSR.

Sesja niskopłatnej terapii trwa 50 min. Jej koszt to 60zł. W celu umówienia się na spotkanie, należy kontaktować się z wybranym terapeutą.

STAŻYSTKI

Agnieszka Bachorska

Monika Oryl-Misztela

zdjęcia na FB UCTK

Agnieszka Bachorska

terapeutka TSR w trakcie certyfikacji, certyfikowana konsultantka kryzysowa, trenerka rozwoju osobistego, studentka psychologii

504 791 355

agnieszka.bachorska@gmail.com

Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach z osobami dorosłymi i młodzieżą. Prowadzi również sesje coachingowe dla osób poszukujących zmiany w życiu zawodowym i prywatnym oraz warsztaty rozwoju osobistego. Pracuje w języku polskim i angielskim. W pracy kieruje się myślą przewodnią – „małe zmiany przynoszą wielkie rezultaty”.

Jest absolwentką filologii angielskiej ze specjalnością nauczania jęz. angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie studiuje psychologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Ukończyła:

I i II stopień szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR). Obecnie jest w procesie certyfikacji do uzyskania tytułu terapeuty TSR w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)

szkolenie „Konsultant Kryzysowy” prowadzone przez Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu (IPTK) i uzyskała certyfikat konsultanta kryzysowego (https://www.iptk.pl/listakonsultantow/ )

szkolenie „Mistrz Coachingu” w Szkole Coachingu Meritum i uzyskała certyfikat Coacha

Należy do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Zgodnie z wymogami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, poddaje swoją pracę superwizji oraz interwizji.

Monika Oryl

Monika Oryl-Misztela

terapeutka TSR w trakcie szkolenia, pedagog specjalny

538 341 076

monikaoryl@wp.pl

Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi. Pomaga kobietom w odnalezieniu ich wewnętrznej siły i drogi życiowej. Wspiera rodziców dzieci ze spektrum autyzmu. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i ADHD. Prowadzi warsztaty edukacyjne dla rodziców, aby pomóc im w budowaniu dobrych relacji w rodzinie. W swojej pracy inspiruje się Marshallem Rosenbergiem i Jesperem Juulem.

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a także studiów podyplomowych na kierunkach „Spektrum autyzmu oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia”, „Negocjacje i mediacje”. Pracowała z dziećmi i młodzieżą w Monarowskim Centrum Pomocy Dzieciom, w Ognisku Młodzieżowym oraz jako mediator podczas zamieszek w Słupsku.

Ukończyła I i II stopień Studium Terapii i Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w Integri TSR. Obecnie jest w procesie certyfikacji do uzyskania tytułu terapeuty TSR w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ponadto kurs „Komunikacja bez przemocy w wykorzystaniem metody NVC – część podstawowa i zaawansowana” we WCIES oraz szkolenie dotyczące pracy z dziećmi i opiekunami metodą Kids Skills.

Nieustannie doskonali i poszerza swoją wiedzę, aby jak najlepiej wspierać w rozwoju swoich małych i dużych Klientów.

Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Zgodnie z wymogami stawianymi przez Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, poddaje swoją pracę superwizji oraz interwizji.