zdjęcia na FB UCTK

Marcin Kuszyński

psycholog, terapeuta TSR w procesie certyfikacji, praktyk i ambasador metody Kids’ Skills

510 144 485

kuszynski.psycholog@gmail.com

Głównym nurtem w którym pracuje jest Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, bliskie są mu założenia modelu Porozumienia bez Przemocy. W Ursynowskim Centrum Terapii Krótkoterminowej prowadzi terapie dzieci, młodzieży i rodzin. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i parami.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, fundacje i stowarzyszenia) i prywatnych poradniach. Pracował również w  charakterze terapeuty środowiskowego na warszawskiej Pradze, gdzie prowadził terapię młodzieży i ich rodzin. Prowadząc własny gabinet terapeutyczny udzielał wsparcia osobom zmagającym się ze skutkami pandemii COVID-19 oraz terapię par. Ponadto interesuje się pracą grupową. Ma doświadczenie w prowadzeniu treningu umiejętności społecznych dla dzieci w formie LEGO®terapii, grup wsparcia dla młodzieży, mężczyzn, a także warsztatów i szkoleń z zakresu komunikacji i zagadnień wychowawczych.

Jest absolwentem psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył szkolenie podstawowe i zaawansowane w nurcie TSR w ramach Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Aktualnie jest w trakcie procesu certyfikacji do uzyskania tytułu terapeuty TSR w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Ukończył szereg różnorodnych szkoleń dotyczących podnoszenia kwalifikacji terapeutycznych (Porozumienie bez Przemocy, mediacje w duchu NVC, Dialog Motywujący, Kids’ Skills), jak i wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (choroba, uzależnienie). Posiada Certyfikat Ambasadora metody Kid’s Skills Helsińskiego Instytutu Terapii Krótkoterminowej.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji i interwizji.

Marcin Kuszyński – ZnanyLekarz.pl