zdjęcia na FB UCTK

Marcin Kuszyński

psycholog, terapeuta TSR w procesie certyfikacji, praktyk i ambasador metody Kids’ Skills

510 144 485

kuszynski.psycholog@gmail.com

Marcin Kuszyński – ZnanyLekarz.pl

Głównym nurtem w którym się kształci jest Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach. W swojej praktyce korzysta również z innych modeli dedykowanych pracy z drugim człowiekiem (Porozumienie Bez Przemocy, Dialog Motywujący, terapia narracyjna). W Ursynowskim Centrum Terapii Krótkoterminowej prowadzi terapie dzieci, młodzieży, rodzin, osób dorosłych. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w:

  • placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola integracyjne, bliskościowe, terapeutyczne),
  • fundacjach i stowarzyszeniach (Świat Integracji, Caritas, Stowarzyszenie Terapeutów),
  • prywatnych poradniach psychologicznych i zdrowia psychicznego (Perspektywa, Harmonia). 

W charakterze terapeuty środowiskowego w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej na warszawskiej Pradze prowadził terapię młodzieży i rodzin. Współpracował również z praskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej współprowadząc grupę wsparcia dla młodzieży oraz prowadząc konsultacje dla ich opiekunów.

Aktualnie pasjonuje się pracą grupową z dziećmi oraz prowadzeniem grup rozwojowych dla osób dorosłych. Prowadzi również szkolenia z metody Kids’ Skills.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej, grupowej oraz interwizji. Uczestniczy w treningach rozwojowych, konferencjach naukowych, treningach uważności.

Wykształcenie

  • Absolwent psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
  • Ukończył szkolenie podstawowe (Integri TSR) i zaawansowane (Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) w nurcie TSR
  • Aktualnie uczestniczy w szkoleniu specjalistycznym brugijskiego modelu TSR prowadzonym przez specjalistów Instytutu Korzybskiego w Belgii.
  • Jest w trakcie procesu certyfikacji do uzyskania tytułu terapeuty TSR w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). 
  • Posiada Certyfikat Ambasadora metody Kid’s Skills Helsińskiego Instytutu Terapii Krótkoterminowej.
  • Ukończył szereg różnorodnych szkoleń dotyczących innych modeli do pracy z drugim człowiekiem (Porozumienie bez Przemocy, mediacje w duchu NVC, Dialog Motywujący, Kids’ Skills, terapia schematów), jak i wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (choroba, uzależnienie, interwencja kryzysowa). 

Członkostwo w Stowarzyszeniach

  • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)