zdjęcia na FB UCTK

Agnieszka Bachorska

terapeutka TSR w trakcie certyfikacji, certyfikowana konsultantka kryzysowa, trenerka rozwoju osobistego, studentka psychologii

504 791 355

agnieszka.bachorska@gmail.com

Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach z osobami dorosłymi i młodzieżą. Prowadzi również sesje coachingowe dla osób poszukujących zmiany w życiu zawodowym i prywatnym oraz warsztaty rozwoju osobistego. Pracuje w języku polskim i angielskim. W pracy kieruje się myślą przewodnią – „małe zmiany przynoszą wielkie rezultaty”.

Jest absolwentką filologii angielskiej ze specjalnością nauczania jęz. angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie studiuje psychologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Ukończyła:

I i II stopień szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR). Obecnie jest w procesie certyfikacji do uzyskania tytułu terapeuty TSR w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)

szkolenie „Konsultant Kryzysowy” prowadzone przez Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu (IPTK) i uzyskała certyfikat konsultanta kryzysowego (https://www.iptk.pl/listakonsultantow/ )

szkolenie „Mistrz Coachingu” w Szkole Coachingu Meritum i uzyskała certyfikat Coacha

Należy do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Zgodnie z wymogami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, poddaje swoją pracę superwizji oraz interwizji.