Adrianna Chmielewska

psycholog, terapeutka TSR w trakcie certyfikacji, praktyk metody Kids’ Skills, oligofrenopedagog

695 661 143

chmielewskaadr@gmail.com

Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych oraz grupy wsparcia. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i w oparciu o metodę Kids Skills oraz korzysta z elementów metody Pozytywna Dyscyplina. Bliskie są jej założenia teorii Porozumienia bez przemocy. Pasjonuje się Psychologią Pozytywną.

Doświadczenie zawodowe zdobyła m. in. w Szkole Podstawowej dla dzieci ze spektrum autyzmu „Przylądek”, Szkole Podstawowej w Mysiadle oraz w Gminnym Przedszkolu w Mysiadle z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie aktualnie pracuje. Prowadzi również własną praktykę terapeutyczną – psychopozytywnie.pl.

Absolwentka psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła I i II stopień szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie jest w procesie certyfikacji w nurcie TSR w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Terapii Pedagogicznej oraz liczne szkolenia np. praca z rodziną w obliczu rozwodu, praca z lękiem, interwencja kryzysowa. Dodatkowo jest mediatorem stałym.

Aktualnie jest również w trakcie szkolenia w nurcie Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS).

Zgodnie z wymogami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, stale superwizuje swoją pracę. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) i Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Jest także jedną z koordynatorek Warszawskiego Koła PSTTSR.