Adrianna Chmielewska

psycholog, terapeutka TSR w procesie certyfikacji, praktyk metody Kids’ Skills, oligofrenopedagog

695 661 143

chmielewskaadr@gmail.com

Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych oraz grupy wsparcia. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i w oparciu o metodę Kids Skills oraz korzysta z elementów metody Pozytywna Dyscyplina. Bliskie są jej założenia teorii Porozumienia bez przemocy. Pasjonuje się Psychologią Pozytywną.

Doświadczenie zawodowe zdobyła m. in. w Szkole Podstawowej dla dzieci ze spektrum autyzmu „Przylądek”, Szkole Podstawowej w Mysiadle oraz w Gminnym Przedszkolu w Mysiadle z Oddziałami Integracyjnymi. Aktualnie pracuje również w Szkole Podstawowe w Zamieniu. Prowadzi także własną praktykę terapeutyczną – psychopozytywnie.pl.

Zgodnie z wymogami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, stale superwizuje swoją pracę.

Wykształcenie

  • Absolwentka psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. 
  • Ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i kontynuuje proces kształcenia. 
  • Obecnie jest w procesie certyfikacji w nurcie TSR w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. 
  • Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Terapii Pedagogicznej oraz liczne szkolenia m.in. praca z rodziną w obliczu rozwodu, praca z lękiem, interwencja kryzysowa. 
  • Jest mediatorem stałym.
  • Jest także w trakcie szkolenia w nurcie Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS).

Członkostwo w Stowarzyszeniach

  • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)
  • Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (WTTS)