METODA KIDS’ SKILLS

Kids’ Skill – Dam Radę! To metoda pracy z dziećmi, opierająca się na filozofii Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (PSR). Jej autorem jest fiński psychiatra i psychoterapeuta dr Ben Furman. Metoda ta powstała w Instytucie Terapii Krótkoterminowej w Helsinkach na początku XX w. Można ją z powodzeniem stosować w pracy z dziećmi od 3 roku życia. To, co ją charakteryzuje, to zmiana perspektywy patrzenia na problem. Zostaje on tutaj przeformułowany na umiejętność, której dziecko potrzebuje się nauczyć. Wynika to z założenia, że dzieci wolą się rozwijać, poznawać to, co nowe i zaciekawiać się rzeczywistością, zamiast rozmawiać o tym, co im nie wychodzi i w czym mają problem. Kids’ Skills pozwala w naturalny sposób, angażując całe otoczenie dziecka (rodziców, krewnych, przyjaciół etc.), poradzić sobie z doświadczanymi trudnościami emocjonalnymi i behawioralnymi takimi jak m. in.

  • Zaburzenia lękowe
  • Niewłaściwe zachowania
  • Zaburzenia koncentracji
  • Agresja i wybuchy złości
  • Złe nawyki
  • Problemy z jedzeniem lub snem

Dziecko dzięki takiemu podejściu rozwija swoje kompetencje oraz nabiera poczucia skuteczności. Staje się również bardziej świadome własnych zasobów i mocnych stron co sprzyja motywacji i pomaga osiągać obrane cele.

W NASZYM CENTRUM TERAPIE METODĄ KIDS’ SKILLS PROWADZĄ

Każda/y z naszych specjalistek/ów ukończył/a szkolenie prowadzone przez Ambasadora metody zgodnie ze standardami Helsinki Brief Therapy Institute i posiada tytuł praktyka metod Kids Skills – Dam Radę! oraz Jestem z Ciebie dumny!

Adrian Kondraciuk

Adrianna Chmielewska

Marcin Kuszyński