zdjęcia na FB UCTK_Easy-Resize.com

Anna Mackiewicz

psycholog, certyfikowana terapeutka PSTTSR, psychodietetyk

603 061 272

kontakt@annamackiewicz.pl

Anna Mackiewicz – ZnanyLekarz.pl

Pracuje w duchu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, korzysta w swojej praktyce z ponowoczesnych i doświadczeniowych nurtów psychoterapii. Szczególnie czerpie z Terapii Skoncentrowaną na Emocjach (EFT) oraz psychologii zorientowanej na proces.

Pracuje z osobami dorosłymi, doświadczającymi wypalenia zawodowego, depresji, zaburzeń odżywiania, problemów emocjonalnych czy mentalnych. Prowadzi także konsultacje dotyczące zmiany ścieżki kariery a jako psychodietetyk wspiera w osiąganiu zdrowych relacji z jedzeniem. Prowadzi warsztaty i konsultacje dla rodziców na temat kształtowania nawyków żywieniowych u dzieci.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji i interwizji. Pracuje on-line.

Wykształcenie

  • Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. 
  • Ukończyła Szkołę Trenerów Grupowych w Laboratorium Psychoedukacji,
  • Absolwentka studiów podyplomowych z psychodietetyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
  • Ukończyła ścieżkę kształcenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz zdobyła certyfikat terapeuty Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,
  • Ukończyła kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT).
  • Ukończyła roczny kurs Psychologii Zorientowanej na Proces przy Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu,
  • Ukończyła kurs coachingu w Noble Manhattan Coaching.

Członkostwo w Stowarzyszeniach

  • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)