TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) to jedno ze współczesnych podejść psychoterapeutycznych, należących do grupy modeli określanych mianem podejść konstruktywistycznych. Nurt ten powstał w latach 70 w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Milwaukee w Stanach Zjednoczonych. Jego twórcami są Steve de Shazer i Insoo Kim Berg. Jest to jedno z niewielu podejść w psychoterapii, które powstawało na bazie praktyki, a nie w oparciu o wcześniej wymyślone teorie. Skuteczność tego podejścia potwierdzają liczne badania. TSR jest uznany za metodę „opartą na dowodach” przez wiele federalnych i stanowych agencji i instytucji, takich jak, m.in. Krajowy Rejestr Programów i Praktyk Opartych na Dowodach SAMHSA (NREPP), a z jego filozofii czerpie coraz więcej innych nurtów terapeutycznych. Podejście to ma również zastosowanie w innych obszarach pracy z człowiekiem takich jak wychowanie, edukacja, praca socjalna, a nawet biznes.

To, co charakteryzuje TSR, to:

  • odejście od zainteresowania diagnozą w rozumieniu medycznym na rzecz diagnozy zasobów i potrzeb, które wyznaczają kierunek pracy terapeutycznej
  • skuteczna praca nad zmianą bez potrzeby szczegółowego analizowania natury problemu
  • koncentracja na teraźniejszości i przyszłości
  • brak zainteresowania rozwiązywaniem problemów czy redukcji objawów, a zamiast tego skupienie się na kreowaniu nowej pożądanej wizji i konstrukcji rzeczywistości, w której problem nie musi już pełnić swojej funkcji wobec czego nie występuje
  • założenie, że klienci mają wystarczające zasoby do tego aby dokonywać w swoim życiu chcianych i trwałych zmian
  • uznanie kompetencji klienta, koncentracja na jego osobie, zasobach i pozytywach
  • koncepcja braku oporu, w której współpraca jest nieunikniona
  • założenie, że nie ma jednego właściwego sposobu rozumienia rzeczywistości

TSR jest podejściem, którego zastosowanie w przypadku większości problemów psychologicznych, behawioralnych i relacyjnych została udowodniona dzięki trwającym już od wczesnych lat 80-tych badaniom. Wnioski z tych badań pokazują, że podejście to jest tak samo skuteczne jak inne oparte na dowodach podejścia terapeutyczne, z tą różnicą, że w przypadku TSR, efekty mogą pojawić się przy mniejszej ilości sesji.

 

Założenia Podejścia Zorientowanego na Rozwiązaniu sprowadzają się do tzw. filozofii centralnej. Jej tezy odnoszą się zarówno do terapeutów jak i samych klientów:

JEŚLI COŚ DZIAŁA, RÓB TEGO WIĘCEJ

JEŚLI COŚ NIE DZIAŁA, RÓB COŚ INNEGO

JEŚLI COŚ SIĘ NIE ZEPSUŁO, NIE NAPRAWIAJ TEGO