NISKOPŁATNA TERAPIA W NURCIE TSR W URSYNOWSKIM CENTRUM TERAPII KRÓKOTERMINOWEJ

W ramach oferty naszego Centrum, proponujemy niskopłatną terapię w nurcie TSR dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Terapia prowadzona jest przez naszych stażystów – osoby w trakcie szkolenia i/lub w procesie certyfikacji do uzyskania tytułu terapeuty TSR, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Osoby prowadzące niskopłatną terapię poddają swoją pracę regularnej superwizji oraz interwizji, należą do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz przestrzegają Kodeksu Etyki PSTTSR.

Sesja niskopłatnej terapii trwa 50 min. Jej koszt to 60zł. W celu umówienia się na spotkanie, należy kontaktować się z wybranym terapeutą.

STAŻYŚCI

Agnieszka Bachorska

zdjęcia na FB UCTK

Agnieszka Bachorska

terapeutka TSR w trakcie certyfikacji, certyfikowana konsultantka kryzysowa, trenerka rozwoju osobistego, studentka psychologii

504 791 355

agnieszka.bachorska@gmail.com

Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach z osobami dorosłymi i młodzieżą. Prowadzi również sesje coachingowe dla osób poszukujących zmiany w życiu zawodowym i prywatnym oraz warsztaty rozwoju osobistego. Pracuje w języku polskim i angielskim. W pracy kieruje się myślą przewodnią – „małe zmiany przynoszą wielkie rezultaty”.

Jest absolwentką filologii angielskiej ze specjalnością nauczania jęz. angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Obecnie w trakcie studiów z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Ukończyła:

– I i II stopień szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR). Obecnie jest w procesie certyfikacji do uzyskania tytułu terapeuty TSR w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR)

– szkolenie „Konsultant Kryzysowy” prowadzone przez Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu (IPTK) i uzyskała certyfikat konsultanta kryzysowego (https://www.iptk.pl/listakonsultantow/ )

– szkolenie „Mistrz Coachingu” w Szkole Coachingu Meritum i uzyskała certyfikat Coacha

Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Zgodnie z wymogami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, poddaje swoją pracę superwizji oraz interwizji.