Adrianna Chmielewska

psycholog, praktyk metody Kids’ Skills, oligofrenopedagog, pracuje w nurcie TSR

736 840 848

chmielewskaadr@gmail.com

Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych. Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i w oparciu o metodę Kids Skills.

Doświadczenie zawodowe zdobyła m. in w Szkole Podstawowej dla dzieci ze spektrum autyzmu „Przylądek” , w Gminnym Przedszkolu w Mysiadle i Szkole Podstawowej w Mysiadle gdzie aktualnie pracuje. Prowadzi również własną praktykę terapeutyczną – psychopozytywnie.pl.

Absolwentka psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła I stopień szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Obecnie jest w trakcie szkolenia II stopnia. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Terapii Pedagogicznej.

Zgodnie z wymogami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, stale superwizuje swoją pracę. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).