Daniel Łoś

Daniel Łoś

psychiatra, terapeuta TSR w procesie certyfikacji

570 312 818

danielos.work@gmail.com

Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Specjalizuje się w pracy indywidualnej z osobami dorosłymi. Pomaga w problemach związanych z nastrojem, lękiem, samoakceptacją, radzeniem sobie w skomplikowanych sytuacjach. Pracujе w języku: polskim, rosyjskim i ukraińskim.

Wykształcenie medyczne uzyskał we Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym im. Danyła Halickiego oraz Narodowej Akademii Medycznej Edukacji Podyplomowej im. P.L. Szupika w Kijowie.

Szkolił się w Ukraińskim Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Lwów) i na Ukraińskim Uniwersytecie Psychoterapeutycznym (Lwów). Ukończył również szkolenie podstawowe w nurcie TSR w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Lublin) oraz szkolenie zaawansowane w ramach Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Aktualnie jest w trakcie procesu certyfikacji do uzyskania tytułu terapeuty TSR w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Kijowskim Miejskim Szpitalu Psychoneurologicznym, pracując na stanowisku lekarza psychiatry, gdzie wykonywał obowiązki lekarza oddziału i przychodni, zdobywając tym kompetencje w obszarze terapii depresji i nerwicy, w różnicowaniu ze stanami psychotycznymi i zaburzeniami osobowości. Pracował również w Centrum Medycznym specjalizującym się w terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych. Od kilku lat prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną.

W swojej pracy łączy metody i filozofię TSR z narzędziami terapii poznawczo-behawioralnej i wiedzą medyczną. W przyszłości planuje zaangażować się w badania TSR pod kątem neurofizjologii.

Opis w języku rosyjskim:

Даниэль Лось, психиатр, терапевт работающий в направлении ОРКТ

Работает в направлении Ориентированной на Решение Краткосрочной Терапии. Специализируется в индивидуальной работе со взрослыми. Помогает с проблемами, связанными с настроением, страхами, принятием себя, решением сложных ситуаций. Работает на польском, русском и украинском языках.

Медицинское образование получал во Львовском национальном медицинском университете им. Данила Галицкого, Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика (Киев).

Учился в Украинском институте когнитивно-поведенческой психотерапии (Львов), Украинском психотерапевтическом университете (Львов). Также окончил базовое обучение в Лаборатории образования и терапии ориентированной на решение (Люблин).

Профессиональный опыт получал в Киевской городской психоневрологической больнице на должности психиатра, где выполнял обязательства врача отделения и поликлиники. Приобрел много знаний в лечении депрессии и неврозов, в их дифференциации с психотическими состояниями и расстройствами личности. Работал в медицинском центре специализирующимся в лечении наркозависимости. Несколько лет ведет частную психотерапевтическую практику.

В своей работе объединяет методы и философию ОРКТ с инструментами когнитивно-поведенческой терапии и медицинскими знаниями. Планирует в будущем заняться исследованием ОРКТ со стороны нейрофизиологии.