zdjęcia na FB UCTK (1)_Easy-Resize.com

Katarzyna Podleska

psycholog, psychotraumatolog, certyfikowany terapeuta SFBT, mediator, diagnosta, trener

604 484 845

kontakt@katarzynapodleska.pl

Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Specjalistka w zakresie terapii i prewencji stresu.
Współtworzyła i kierowała organizacjami, które wdrażały w Polsce pionierskie metody terapii stresu traumatycznego i redukowania stresu.

Od 2017 r. regularnie superwizuje psychologów i terapeutów pracujących w obszarze różnego rodzaju traum oraz pomaga osobom doświadczającym negatywnych skutków psychicznych silnego stresu.

Jej zainteresowania kliniczne obejmują zarządzanie stresem, relacje międzyludzkie i rodzinne, poczucie własnej wartości, traumę, żal / stratę, skuteczne umiejętności komunikacyjne oraz zmianę szkodliwych wzorców myślenia.

W latach 2016-2017 wyszkoliła na Ukrainie kilkudziesięciu psychologów i psychiatrów w zakresie pracy z pacjentami po traumatycznych przeżyciach oraz pierwszej pomocy psychologicznej. Regularnie szkoli polskich ratowników i strażaków w zakresie komunikacji i udzielania wsparcia ofiarom wypadków i katastrof.

Absolwentka psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła kilkuletnie szkolenie w nurcie Terapii Skoncentrowanej na
Rozwiązaniu w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, ośrodku akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu i
uzyskała certyfikat Terapeuty Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT, zgodny z systemem International Alliance of Solution-Focused
Teaching Institutes.

Zgodnie z wymogami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, stale superwizuje swoją pracę. Jest w trakcie pisania pracy doktorskiej z psychologii.

Katarzyna Podleska – ZnanyLekarz.pl