zdjęcia na FB UCTK

Anna Paprocka

psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR, praktyk metody Kids’ Skils, terapeuta TSR

796 315 538

aposnik91@gmail.com

Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Wspiera osoby po wydarzeniach traumatycznych, głownie PTSD.

Jest absolwentką psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych: „Psychologia Kryzysu i Interwencja Kryzysowa. Ukończyła: 

I stopień szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
II stopień szkolenia w nurcie TSR w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Aktualnie jest w trakcie procesu certyfikacji do uzyskania tytułu terapeuty TSR w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

 Ukończyła szkolenie w zakresie pracy z dziećmi oraz rodzicami/opiekunami metodą Kids’ Skills – „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie dumny” w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, zdobywając tym samym tytuł praktyka metody. Ponadto jest terapeutą EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – terapii odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych).

Od kilku lat pracuje jako psycholog w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, gdzie zdobywała doświadczenie we wspieraniu osób w różnego rodzaju kryzysach (w żałobie, w trakcie i po rozstaniu z bliskim, w trakcie i po rozwodzie, po stracie pracy itp.), a także osób doświadczających przemocy.

Pomaga osobom u których wystąpiła gwałtowna, niekorzystna zmiana w życiu, przeciążonym psychicznie, przeżywającym utratę kogoś bliskiego lub żyjącym w zagrożeniu takiej utraty.
Pracuje także z osobami zmagającymi się z trudnościami wynikającymi z codziennego funkcjonowania – brakiem motywacji, niską samooceną, obniżeniem nastroju wynikającymi z trudności w nawiązaniu relacji oraz komunikacji z bliskimi.

Kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa. Swoją pracę poddaje stałej superwizji i interwizji.