GRUPA INTERWIZYJNA TSR : rozwój i wsparcie

Zapraszamy do uczestnictwa w III już cyklu Interwizji TSR dla osób pracujących w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach organizowanym przez Ursynowskie Centrum Terapii Krótkoterminowej we współpracy z Otwarta Przestrzeń – centrum terapii! Jej celem jest pogłębianie wiedzy, zwiększanie kompetencji i wzajemne wsparcie.

Planujemy 9 spotkań (każde trwające 4h) Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu w soboty. Połowa czasu będzie poświęcona na naukę przez dzielenie się wiedzą. Wspólnie będziemy omawiać istotne i specyficzne dla podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach strategie pracy, narzędzia i założenia. Organizatorzy, jak i uczestniczki_cy będą kolejno przygotowywać bliskie dla siebie tematy praktyczne i teoretyczne, którymi chcieliby się podzielić. Druga część spotkania będzie miała charakter koleżeńskiej interwizji – omówienia przypadków pracy z wykorzystaniem TSR, ale też innych podejść psychoterapeutycznych, które są bliskie uczestniczkom_uczestnikom grupy.

Grupa ma charakter sformalizowany, z ustalonymi zasadami (m.in. przestrzeganie tajemnicy zawodowej i 2 nieobecności w całym cyklu spotkań). Grupa jest zamknięta. Może liczyć max. 12 uczestniczek_ów. Termin: październik 2020 – czerwiec 2021. Uczestnictwo w grupie jest bezpłatne, poza pokryciem kosztów wynajęcia sali).

DLA KOGO:
dla psycholożek_gów, pedagożek_gów, terapeutek_tów pracujących w nurcie TSR oraz innych specjalistek_ów pracujących z ludźmi, którym bliskie jest podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Zapraszamy w szczególności osoby, które ukończyły II stopień szkolenia w nurcie TSR i rozpoczęły proces certyfikacji lub planują go rozpocząć. Inicjatywa Interwizji TSR uzyskała rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Udział w Interwizji TSR może być wykazany jako własna praca rozwojowa – jedno z kryteriów procesu certyfikacji do uzyskania tytuły terapeuty TSR, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR) i/lub punkty akredytacyjne – kryterium odnawialności certyfikatu.

TERMINY:
(9 spotkań): raz w miesiącu w soboty w godzinach 9:00-13:00
10.10
07.11
05.12
09.01
06.02
06.03
10.04
08.05
12.06

GDZIE: Otwarta Przestrzeń – centrum terapii, ul. Wawelska 28, Warszawa – Ochota
W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią spotkania będą odbywać się w trybie online.

CENA: udział w spotkaniach jest bezpłatny, uczestnicy ponoszą jedynie koszt 30zł za spotkanie w związku z zajmowaniem sali

ORGANIZATORZY:

Adrian Kondraciuk – Pracuje w duchu podejść konstruktywistycznych, integrując w swojej praktyce ponowoczesne modele psychoterapii – TSR, Terapia Narracyjna, Terapia Koherencji, Terapia Systemowa. Certyfikowany terapeuta TSR (certyfikat PSTTSR), terapeuta uzależnień, praktyk metody Kids' Skills, trener. Współzałożyciel Ursynowskiego Centrum Terapii Krótkoterminowej. Specjalizuje się w terapii dzieci, młodzieży i rodzin. Pracuje również z osobami dorosłymi. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, członek zarządu sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a także członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Maciej Żukowski – psycholog, psychoterapeuta (TSR, Gestalt, integruje podejścia konstruktywistyczne i doświadczeniowe). Pracuje w Centrum Terapii Otwarta Przestrzeń w Warszawie, miejscu stworzonym z myślą o wszystkich osobach potrzebujących szeroko rozumianego wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem osób LGBT+ oraz ich bliskich. Konsultant telefonów zaufania/linii interwencyjnych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, członek sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

ZGŁOSZENIA mailowo DO 26.09.2019
Adres mailowy: interwizja.tsr@gmail.com