Aktualnie prowadzona grupa jest zamknięta i nie ma możliwości dołączenia do niej. Termin realizacji to 10.2020 – 06.2021. 

Wykaz pozostałych działających grup objętych patronatem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach można znaleźć pod adresem: https://www.psttsr.pl/grupy-interwizyjne,74